Znanstvene aktivnosti na projektu

A) Poglavlja u knjizi

B) Znanstveni radovi

a1)

a2)

a3)

C) Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

a) Pozvana predavanja

b) Predavanja

c) Posteri

Doktorska disertacija